پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

هدف از این پروپوزال نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 56 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در تحقيق حاضر با توجه به اينكه هدف ما سنجش نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمان شهرسیرجان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی مي‌باشد. از نظرهدف در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین براساس نحوه گردآوری داده ها این تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی بیانی می باشد. از آنجایی كه این تحقیق درپی دستیابی به ویژگی هایی است كه محقق درآن ویژگی ها هیچگونه دخالت و تغییری ایجاد نمی كند و هدف اصلی صرفاً توصیف وضعیت موجود در میان معلمان می باشد درنتیجه، تحقیق حاضر از نوع توصیفی –پیمایشی بیانی است. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: كليات تحقيق    6
1-1- مقدمه    7
1-2- بیان مساله    11
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    13
1-4-اهداف تحقیق    16
1-5- سؤال های تحقیق    17
1-6- تعریف واژه های تحقیق    18
1-6-1- اوقات فراغت    18
1-6-2- تربیت بدنی    19
1-6-3- ورزش    19
1-6-4- فعالیت های ورزشی    19
1-6-5- فرسودگی شغلی    20
1-6-6- معلمین و دبیران    20
1-6-7- شهر سیرجان    20
1-7- تعریف واژه های عملیاتی تحقیق    20

3-2- روش و نوع تحقيق    100
3-3- جامعهی آماري    101
3-5- متغیرهای تحقیق    101
3-6- روش نمونه گیری    102
جدول(3-1) نمونه مورد مطالعه    102
3-7-  روش جمع آوری داده ها و اطلاعات    102
3-8- ابزار جمع آوری داده ها    103
جدول(3-2) مشخصات سؤالات پرسشنامه    103
جدول (3-3) امتیاز بندی پرسشنامه فرسودگی شغلی  ماسلاچ    104
3-9- روش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه    105
3-10- روش اجرا و مراحل انجام پژوهش    106
3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    107

فهرست منابع  

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید نمونه سوال پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید نمونه سوال پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود پروژه پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت مقاله پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل pdf پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود کارآموزی پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل word پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free


مطالب تصادفی